Dit groepsportret toont de vier overlieden van het Amsterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde tijdens een van hun vergaderingen. De gildenknecht die links op de achtergrond staat, wiens naam niet bekend is, wijst op een brief gedateerd 13 april 1673. Al eerder, in 1657, had Van den Eeckhout de overlieden van het kuipers- en wijnverlatersgilde geportretteerd. Onder hen was destijds zijn broer Jan Jansz van den Eeckhout (1619-1669), die aanvankelijk wijnverlater was, maar bij zijn dood in 1669 als wijnhandelaar omschreven werd. Gerbrand van den Eeckhouts oude banden met het gilde van zijn overleden broer zorgden er waarschijnlijk voor dat hij zestien jaar na deze eerste opdracht wederom door de overlieden werd gevraagd een groepsportret van hen te schilderen. Meer informatie