Hiernaast het portret dat het Amsterdams Historisch Museum vorig jaar heeft aangekocht. Koos Breukel maakte de foto van een ‘bedachtzame’ Cohen in 2008, naar het voorbeeld van Rembrandts beroemde portret van Jan Six uit 1654.  Meer informatie