Aan het begin van de 20ste eeuw konden de allerarmste gezinnen in Amsterdam zich niet meer veroorloven dan in een krot te wonen. De sociaal-democratische wethouder Floor Wibaut (1859-1936) wist daar verandering in te brengen, waardoor de stad internationaal faam verwierf als mekka van de volkshuisvesting. In de periode van 1917 en 1922 heeft hij samen met de woningbouwverenigingen bijna 6500 woningen laten bouwen. Een bekende leus in de verkiezingscampagnes luidde: ‘Wie bouwt? Wibaut!’. Ook veranderde de hoofdstad onder zijn bewind in een proeftuin voor de verzorgingsstaat. Hiernaast het krachtige werk dat Tjipke Visser, de 'hofbeeldhouwer' van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), maakte van de bevlogen bouwer van volkswijken. Het werd in 1934 bij Wibaut's 75-ste verjaardag aan de socialistische krant Het Vrije Volk aangeboden, waar het tot 1972 heeft gestaan. Tegenwoordig kunnen museumbezoekers het in zaal 20 bewonderen.  Meer informatie