In maart van dit jaar is een gezicht op het Amstelveld door Meyer Bleekrode (1896-1943) aangekocht. Behalve de markt op het Amstelveld is ‘de Dogger’ afgebeeld, de boot rechts op de voorgrond. Aanvankelijk was dit een van de laatste in gebruik zijnde waterhalers; hij heeft ooit dienst gedaan voor de Amstelbrouwerij. Toen in 1888 door de komst van de waterleiding het nut van de dit boottype verdween, bouwde de familie Dogger het vaartuig om tot verkooppunt voor kolen en hout aan het Amstelveld. Op het schilderij is te zien dat naast de Dogger twee andere kolenschepen aan de kade liggen. Met het grootscheeps beschikbaar komen van gas brak begin jaren zeventig weer een nieuwe levensfase aan voor de boot. De toenmalige eigenaar maakte er een woonboot van. Tegenwoordig valt de Dogger nog steeds op dezelfde plek te aanschouwen. Voor zover bekend is het de enige ‘verschwaterhaalder’ die nu nog bestaat. Meer informatie