- de beroemde 'buuv' van het Amsterdams Historisch Museum - werd al vóór 1307 gesticht. Deze godsdienstige instelling was alleen bestemd voor vrouwen en meisjes. Hoewel een aantal regels moest worden nagekomen, genoten de bewoonsters een grote mate van persoonlijke vrijheid. De Begijnenkerk werd in 1419 gewijd. Omdat Amsterdam in 1578 de zijde koos van de Prins van Oranje tegen Spanje moest de katholieke kerk zijn bezittingen aan de stad afstaan en verloren ook de begijnen het kerkje. Maar het Begijnhof bleef wel als enige katholieke instelling in Amsterdam voortbestaan. Pas op 26 mei 1971 werd de 84-jarige zuster Antonia (Agatha Kaptein) als laatste echte begijntje begraven in het zustergraf op de begraafplaats Sint Barbara. Meer informatie