Meestal worden bij officiële bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders geschenken uitgewisseld. Zoals eerder geblogd zijn we de afgelopen maand druk in de weer geweest om de achterstand in te halen bij het registreren van alle zgn. ‘burgemeestersgeschenken’. Vooralsnog is er geen geschenk boven water gekomen van Lord Mayor Studd. Dát er bij het bezoek iets moois geschonken zou kúnnen zijn, is niet onaannemelijk. Bij latere ontmoetingen tussen de bevriende stadsbesturen heeft Amsterdam immers verschillende stukken gegraveerd zilverwerk uit Londen in ontvangst mogen nemen. Hiernaast een van de vele voorbeelden: deze zilveren beker is geschonken door Sir James Miller, burgemeester van Londen in mei 1965.