Al van jongs af aan was Anthony Fokker (1890-1939) geïnteresseerd in vliegen. Rond 1910 begon hij met de bouw van zijn eerste vliegtuig, die hij de naam Fokker Spin gaf. Met de derde versie van zijn Spin vloog Fokker in 1911 met succes boven Haarlem. Nadat hij gedurende de Eerste Wereldoorlog in Duitsland vliegtuigen had gebouwd, keerde hij in 1919 terug naar Nederland. Op 21 juli van dat jaar richtte hij de Nederlandse vliegtuigenfabriek op. Hiernaast een legpenning uit onze collectie die bij gelegenheid van het tienjarig jubileum van de fabriek werd uitgegeven. Het is een penning naar het ontwerp van Jacob Jan van Goor. Meer informatie