Onder de naam Modemuze gaat het Amsterdam Museum met zes andere musea samenwerken om de museale deelcollecties permanent voor en met publiek te kunnen presenteren.