Op deze zilveren penning uit 1685 staat aan de ene zijde zijn portret op 44-jarige leeftijd en profil  en aan de andere zijde zijn familiewapen met daaronder het motto ‘labor omnia vincit’ (hard werken overwint alles). In de collectie van het AHM bevinden zich ook enkele latere penningen met de beeltenis van Nicolaes Witsen. Meer informatie