amsterdam museum

De munten- en penningencollectie

Lees in deze blog over de geschiedenis van de numismatische collectie van de Stad Amsterdam.

Wereldkattendag

Vandaag, 8 augustus 2019, is het de zeventiende wereldkattendag. Reden om stil te staan bij de internationale kattententoonstelling van 1890, gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. lees verder »

'Ik heb een eeuw volbracht'

Op 29 december 1790 vierde Cornelia Bierens haar honderdste verjaardag. Ter herinnering aan die mijlpaal bestelde de familie een gedenkpenning bij de vooraanstaande medailleur Johann Georg Holtzhey met op de voorzijde een fraai portret van de jarige. Bij Cornelia’s overlijden, bijna anderhalf jaar later, werd de penning opnieuw uitgegeven, dit keer als… lees verder »

“Wij doen alles in compagnie”

8 maart, Internationale Vrouwendag, nodigt uit een bijzondere vrouwenvriendschap in het zonnetje te zetten. Elisabeth Wolff en Agatha Deken, beter bekend als het schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken, stierven in 1804, slechts negen dagen na elkaar, na zevenentwintig jaar lief en leed te hebben gedeeld. Het overlijden van de vriendinnen was aanleiding voor de… lees verder »

Een zeeheld op een penning

Admiraal Jacob van Heemskerck stierf letterlijk in het harnas tijdens de Slag bij Gibraltar. Zijn heldhaftige dood was aanleiding voor de eerste staatsbegrafenis in de Republiek die in minutieus detail op een unieke penning werd weergegeven. lees verder »

Voor de stad bewaard

Willem J.R. Dreesmann was directeur van Vroom & Dreesmann en had een passie voor Amsterdam en haar geschiedenis. Hij verzamelde alles wat betrekking had op de stad: schilderijen, prenten, tekeningen, zilver en ook penningen. Hij wilde zijn Amsterdam-collectie graag voor een klein bedrag aan de stad verkopen, maar overleed voordat de koop was geregeld. Zijn… lees verder »

De stad als verzamelaar

De stedelijke penningencollectie kwam in 1910 onder beheer van de Dienst Gemeentemusea en werd in 1926 ondergebracht bij het nieuwe Amsterdams Historisch Museum in het Waaggebouw op de Nieuwmarkt. Willem Zwierzina kreeg een aanstelling als ‘gemeentelijk numismaat’ en werd daarmee verantwoordelijk voor het penningenkabinet. Zwierzina voerde een actief acquisitiebeleid. lees verder »

Collectie Nederlandsche munten

In 1887 ontving de stad de muntenverzameling van Jhr. Augustus Pieter Lopez Suasso. Lopez Suasso kon al op jonge leeftijd gaan rentenieren en was een verwoed verzamelaar van munten. Hij bezat voornamelijk Hollandse munten en munten die na de Pacificatie van Gent (1576) in de noordelijke provincies werden geslagen. Daaronder bevonden zich verrassend veel bijzondere en… lees verder »

Het legaat Heineken

Een verzamelaar die de stad Amsterdam genereus met zijn penningenverzameling bedacht, was Gerard Heineken (1841-1893). Hij was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de geschiedenis van Amsterdam en verzamelde boeken, tekeningen, prenten en penningen. In 1885 schonk hij zijn collectie munten en penningen aan de stad onder voorwaarde dat deze moest worden samengevoegd… lees verder »

De stad als verzamelaar

De munten en penningen van de stad Amsterdam werden oorspronkelijk op het stadhuis bewaard in de Thesaurie Ordinaris, waar de stadsfinanciën werden beheerd. In de negentiende eeuw kwam de collectie onder het beheer van het Gemeentearchief en werden ze in de Rariteitenkamer tentoongesteld. De archivaris Pieter Scheltema (1812-1885) breidde de collectie actief uit en… lees verder »

Op zoek naar de penningen van Abraham Willet

Van Abraham Willet (1825-1888) is bekend dat hij verschillende penningen bezat, maar deze zijn tot nu toe niet geïdentificeerd in de collectie van het museum. Uitzondering is de penning die Willet in 1885 kreeg voor de schenking van twee schilderijen aan het juist geopende Rijksmuseum. Waar is de rest? Verslag van een zoektocht. lees verder »

Kleine schatten in goud, zilver en brons

Het Amsterdam Museum beheert de collectie munten en penningen van de stad Amsterdam. De bijna 7.000 objecten worden meestal in afgesloten kasten in het museumdepot bewaard. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde hebben we deze zomer een deel van deze metalen schatten uit de kasten gehaald om ze… lees verder »

#020today: Herdenkingspenning Amsterdam 700

Op 27 oktober 2015 bestaat Amsterdam officieel 740 jaar; de komende dagen wordt dat gevierd met tal van activiteiten. In deze blog staan we stil bij één van de objecten die herinnert aan de grootse viering van Amsterdam 700 in 1975: een fraaie herdenkingspenning die destijds door het gemeentebestuur werd uitgereikt aan personen, die zich verdienstelijk hadden gemaakt… lees verder »