In haar loopbaan heeft zij zich, naast vrij werk, vooral beziggehouden met het ontwerpen van uiteenlopende soorten drukwerk: ‘gebruiksdrukwerk’, boekomslagen, illustraties, affiches, kalenders en ex libris, een favoriete bezigheid. Het afgebeelde ex libris uit onze collectie is uit 1941. Zij ontwierp het voor de, in dat jaar gepromoveerde Prof. Mr. Wilhelmus Gerardus Vegting, die als jurist werkzaam was bij de Dienst der Gemeentelijke Handelsinrichtingen in Amsterdam. De Latijnse spreuk staat voor: het recht is de kunst van het goede en het gelijke. Het grote paragraafteken op de oude boom met een stad op de achtergrond zou kunnen worden opgevat als motto om wijsheid en samenhang te betrachten in de ambtsuitoefening. Meer informatie