Op 28 november 1928 besloot de gemeente Amsterdam in de polders buiten Amsterdam een recreatiegebied aan te leggen. In 1929 ontstond een economische crisis op wereldschaal, met veel werkloosheid tot gevolg. Om de werkloosheid te bestrijden subsidieerde het rijk werkverschaffingsprojecten. Voor Amsterdam bood dit de mogelijkheid om de aanleg van het 'Boschplan' in werkverschaffing uit te voeren. Dat was de achtergrond van het ontstaan van het Amsterdamse Bos en de Bosbaan. In april 1934 begonnen de graafwerkzaamheden van de Bosbaan. Dit gebeurde met de hand, er kwam geen machine aan te pas. Ongeveer 600 werklozen werkten er drie jaar lang aan. In mei 1937 opende koningin Wilhelmina de Bosbaan. Van 13 tot 15 augustus van dat jaar vonden er voor het eerst Europese kampioenschappen plaats. De hier getoonde penning werd door de internationale roeifederatie uitgereikt ter gelegenheid van dit evenement. Meer informatie