De Backer-Stichting is in 1910 opgericht en heeft als doel de voorwerpen en archiefstukken uit de nalatenschap van haar grondlegger Cornelis Henrick Backer (1825-1908) te bewaren. De archiefstukken zijn ondergebracht in het Amsterdamse Stadsarchief en de collectie voorwerpen wordt in langdurig bruikleen bewaard door het Amsterdams Historisch Museum. Het honderdjarig bestaan van de Backer Stichting zal dit najaar gevierd worden met een publicatie en een tentoonstelling (vanaf 26 november) in Museum Willet-Holthuysen. Meer informatie