Na een verwoede speurtocht werd de ‘antieke’ tape reader gevonden in de KB, waar ie werd gebruikt als… voetenbankje! De KB staat de tape reader graag af aan het museum om te helpen met het opgraven van de virtuele stad DDS. De spannende vraag is of dit de juiste reader is, en of ie het echt nog doet? En als ie het nog doet: wat staat er daadwerkelijk op de tape?

René Voorburg, webarchivaris van de KB

René Voorburg, webarchivaris van de KB

René Voorburg, webarchivaris van de KB, gaf een persoonlijke rondleiding langs het nieuwe e-Depot van de KB en twee bijzondere verzamelingen van oude hardware (pronkstukken van de IT specialisten!). Peter Boel, IT beheerder van de KB lichtte de ‘collecties’ van hardware toe: “We zijn heel slecht in weggooien.” Ook gaf René een demonstratie van het KB Webarchief, dat nu te bekijken is in de KB, maar binnenkort ook online gaat.

De KB is in 2006 gestart met het archiveren van een selectie van Nederlandse websites om ze voor de toekomst toegankelijk te houden.

“Als nationale bibliotheek is de KB verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven, bewaren en toegankelijk houden van in Nederland verschenen publicaties. Omdat steeds meer publicaties in elektronische vorm verschijnen is het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van elektronische publicaties een belangrijke taak geworden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren heeft de KB het e-Depot ontwikkeld. Dit digitale depot maakt het mogelijk om digitale objecten duurzaam te bewaren.”

Als de oude stad DDS, nu een virtueel Atlantis, weer opgegraven wordt zal de KB, partner van het project, DDS opnemen in het Webarchief. Daarnaast zal de KB ook de webpagina’s over DDS (artikelen, interviews, nieuwsgroepen etc) ‘harvesten’, oftwel opslaan en toegankelijk houden voor toekomstige generaties.

Wordt vervolgd!

Help ook mee!
Oproep 1: Als iemand een lege CompacTape III tape, ook wel DLTtape III tapes genoemd (wiki) heeft, zouden we die graag lenen, zodat we daar mee kunnen ‘oefenen’ voordat we de echte tape uitlezen. Het lijkt ons sterk dat de reader op welke manier dan ook de tape zou kunnen opeten, maar beter safe then sorry!

Oproep 2: We houden een verzameling van webpagina’s (artikelen, interviews, nieuwsgroepen etc) bij over DDS op Delicious zodat de KB deze ook kan bewaren. Heb jij pagina’s op het web gevonden over DDS en wil je ons helpen ze te bewaren voor volgende generaties mail ons dan de links!

Inmiddels...
...weten we meer over de tape. De DLT is een onderdeel van de (van de freeze uit 1996).