Metamorfoses
Tussen januari 1994 en juni 1995 heeft DDS drie grote metamorfoses doorgemaakt. DDS1.0, gelanceerd op 15 januari 1994, was opgezet naar voorbeeld van de Amerikaanse en Canadese Freenets en maakte gebruik van de Bulletin Board System (BBS) technologie. DDS2.0, online op 1 oktober 1994, transformeerde de stad van een BBS naar een website met een grafische interface. Het meest bekende stadsaanzicht met de pleinen en huizen, DDS3.0, zag het licht op 10 juni 1995.

DE VONDSTKAART

DE VONDST:
Bekijk de vondst (pdf; 4.581kb)

TITEL:
De Digitale Stad 3.0

VINDJAAR:
2011

VINDPLAATS:
Gevonden tijdens digitale graafwerkzaamheden in oktober 2011 met Liesbeth van de Kar.

HERKOMST:
De Digitale Stad.

JAAR VAN VERVAARDIGING:
1995

VERVAARDIGER:
De Digitale Stad.

MATERIAAL:
Papier.

AFMETINGEN:
A5.

INHOUD:
Een overzicht van De Digitale Stad 3.0. De publicatie bestaat uit 16 pagina’s. De folder bevat 9 pagina’s met tekst en 6 illustraties. Er is geen onderverdeling in hoofdstukken. Verder is er geen paginanummering. Hieronder worden de pagina’s aangeduid met hun nummer. Hierbij wordt de voorkant als pagina 1 genomen.

Nieuwe interface
Op pagina 2 wordt de invoering van een nieuwe interface voor De Digitale Stad aangekondigd: DDS 3.0. Deze zal op 10 juni 1995 gepresenteerd worden. Aangegeven wordt dat “De Digitale Stad duidelijk maakt dat Nederland binnen Europa een vooraanstaande positie inneemt in de ontwikkeling van het internet”. Verder wordt De Digitale Stad een proeftuin voor de elektronische snelweg genoemd. Tenslotte worden de doelstellingen van De Digitale Stad opgesomd. Deze zijn:
- Participatie: De Digitale Stad wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de elektronische snelweg als een nieuw publiek domein.
- Kennisontwikkeling en Overdracht: De Digitale stad levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het internet. Zij zorgt in dit kader ook voor kennisoverdracht aan andere betrokkenen, zoals burgers, dienstenaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere digitale steden.
- Economische Ontwikkeling: Door globalisering en automatisering moet de Nederlandse samenleving op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De elektronische snelweg biedt nieuwe mogelijkheden. De Digitale Stad wil een bijdrage leveren aan productvernieuwing voor het midden- en kleinbedrijf en aan de versterking van de economische structuur van de regio.

Geschiedenis
Op pagina 4 wordt de geschiedenis van De Digitale Stad kort samengevat. Gesteld wordt dat de overgang naar het World Wide Web aanvankelijk leidde tot een verlies aan communicatiemogelijkheden, maar dat dit bij de overgang naar DDS 3.0 is verholpen. DDS 3.0 introduceert verder de Pleinen in de stad. Elk plein heeft een eigen thema en karakter.

Tenslotte worden de drie mogelijkheden genoemd waarop in DDS 3.0 gereisd kan worden. Deze zijn:
- Van plein naar plein: Elke plein grenst aan vier andere pleinen. Via de hoeken van een (vierkant) plein kan men naar de vier aangrenzende pleinen reizen.
- Via de plattegrond: Op een plein, en op vele andere plekken in de stad, kan men de plattegrond van de stad opvragen. Via deze plattegrond kan men naar een andere locatie springen.
- Via de zoekmachine: Via de zoekmachine in de functiebalk kan men naar een resultaat van de zoekopdracht springen.

Mogelijkheden
Op pagina 6 staat een overzicht van de mogelijkheden die de pleinen bieden voor de aanbieders van informatie. Deze mogelijkheden zijn:
- Gebouw: Elk plein heeft ruimte voor acht gebouwen. Een informatieaanbieder kan een gebouw huren.
- Verzamelgebouw: Een van de acht gebouwen aan een plein is een zogenaamd verzamelgebouw. Informatieaanbieders delen zo’n gebouw. Ook kan men kiezen voor de eenvoudigere optie om slechts een advertentie te plaatsen in een verzamelgebouw.
- Billboard: Elk plein heeft ruimte voor een zogenaamd billboard. Een bedrijf kan hierop een advertentie plaatsen. Overigens bevinden zich ook op andere plaatsen in de stad billboards.

Persoonlijke functionaliteiten
Op pagina 8 staat een overzicht van de ‘persoonlijke functionaliteiten’ die De Digitale Stad haar bewoners biedt. Deze zijn:
- Meldingen: Een bewoner krijgt een melding van nieuwe post en chatverzoeken.
- Gegevens en voorkeuren: Een bewoner kan zijn of haar gegevens bijwerken en allerlei voorkeuren aangeven. Zoals bijvoorbeeld het plein waarop men De Digitale Stad wil binnenkomen wanneer men inlogt.
- Post: Een bewoner kan via de optie post ten allen tijde naar zijn of haar postbus (e-mail).

De illustratie bij dit onderdeel bestaat uit een balk met daarin de opties (knoppen): Post, Persoonlijk, DDS Digi’s, Onder 4 Ogen en Web-Post. Hieronder staat de knop Plattegrond.

Plein functionaliteiten
Op pagina 9 worden de functionaliteiten op de pleinen beschreven. Deze zijn:
- DNP-meter: DNP staat voor Druk, Nieuws, Populair. Deze DNP-meter laat zien in welk gebouw op een plein het op dat moment druk is, waar er recent nieuwe informatie is geplaatst en welke informatie populair is.
- Cafés: Elk plein heeft een eigen café. In zo’n café kunnen gesprekken worden gevoerd. De mogelijkheid om een gastspreker uit te nodigen wordt expliciet genoemd.
- Kiosk: In de kiosk vindt de bezoeker tijdschriften en boeken op het internet die gerelateerd zijn aan de thema van het plein.
- Discussie: Hier bevinden zich discussiegroepen gericht op het thema van het plein.
- Zijwegen: Dit zijn links naar pagina’s op internet die hetzelfde thema hebben als het plein.

De illustratie bij dit onderdeel bestaat uit een balk met daarin de opties (knoppen) die hierboven zijn genoemd. Hieronder staat het billboard.

Bouwen van een eigen huis
Pagina 11 beschrijft de mogelijkheid van het bouwen van een eigen huis. De huizenwijken liggen tussen de pleinen. Het bouwen van een huis is gratis voor bewoners, maar er zijn wel bepaalde ‘spelregels’ waaraan een huizenbewoner zich dient te houden.

Als tweede worden op pagina 11 de functionaliteiten voor informatieaanbieders beschreven. Deze zijn:
- Zoekfunctionaliteiten: Men kan op stads- of pleinniveau zoeken. Zo kan de informatie van een aanbieder worden gevonden. Tevens is optie zoeken te beperken tot het specifieke gebouw van de informatieaanbieder.
- Statistieken: De Digitale Stad verschaft de aanbieder statistische informatie over het gebruik van zijn informatie.
- Besloten gebouwen: De Digitale Stad kan op verzoek van de aanbieder het gebouw (of een deel van het gebouw) alleen toegankelijk maken met een wachtwoord.
- Formulieren, enquêtes en stemmingen: Een gebouw kan van deze zaken worden voorzien.
- Back-ups: Er wordt dagelijks een back-up gemaakt.

Feiten
Pagina 12 verschaft een lijst met allerlei feiten over De Digitale Stad. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal bezoeker per dag (5.000) en het aantal bewoners (18.000) in mei 1995 genoemd. Ook worden enkele partners genoemd, zoals het Parlementair Documentatie Centrum.

Technische benodigdheden
Op pagina 14 wordt beschreven wat men qua hardware en software nodig heeft om De Digitale Stad te bezoeken. Ook staan op deze pagina de mogelijkheden genoemd om ‘Vriend of Vriendin van De Digitale Stad’ te worden of om informatieaanbieder te worden.

Colofon
De laatste bladzijde bevat naast een colofon het telefoonnummer en e-mail adres van de helpdesk en de mogelijkheden om De Digitale Stad te bezoeken. Deze mogelijkheden zijn: inbellen, direct bezoeken via WWW telnet (indien men beschikt over internettoegang).

FUNCTIE:
Folder.

BIJZONDERHEDEN:
Het boekje is rijkelijk geïllustreerd met screenshots een plattegrond, van pleinen (Overheidsplein Landelijk, Cultuurplein en Nieuwsplein), een verzamelgebouw en een huizenwijk.

OPROEP:
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een e-mail!