Op 31 augustus zou onze voormalige koningin Wilhelmina jarig zijn geweest. Van de afgebeelde buste heeft beeldhouwer August Falise diverse exemplaren in gips en brons vervaardigd. Dit specifieke exemplaar is in 1930, tezamen met een prachtig gecalligrafeerde oorkonde, door de burgerij van Amsterdam geschonken ter plaatsing in de vestibule van het Stadhuis. Een ander bronzen exemplaar van het portret werd door de kunstenaar in 1928 aangeboden aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Universiteit van Amsterdam. Meer informatie