De Amsterdamse schilder Johan Braakensiek, vooral bekend om zijn politieke spotprenten in De Groene Amsterdammer, heeft het afgebeelde schilderij geschilderd tijdens de economische crisis in de jaren ‘30 van de vorige eeuw. De voorstelling verbeeldt hoe werklozen bij het Bureau voor Werkzoekenden voor een gesloten “Doovenmansdeur” komen te staan. De boodschap kan specifiek gericht zijn geweest tot doven en slechthorenden. Braakensiek was zelf slechthorend en dus zeer betrokken bij deze groep. Meer informatie