Van 1759 tot 1762 werkte Jacob Cats in de behangselfabriek van Jan Hendrik Troost van Groenendoelen. Met hulp van Johannes Bosch en Willem Writs stichtte Jacob Cats in Amsterdam een eigen behangselfabriek. De fabriek maakte vooral landschapsvoorstellingen met mensen en dieren. Toen de vraag naar beschilderd behang in de jaren tachtig van de 18de eeuw afnam, legde Jacob Cats zich meer toe op de tekenkunst, daarnaast maakte hij etsen en gaf hij tekenles. Op 9 november 1799 stierf Jacob Cats te Amsterdam

Het object van vandaag is een tekening van Cats met een winterse blik op de Kostverlorenvaart in noordoostelijke richting naar de Haarlemmerweg, ter hoogte van het Lange Bleekerspad. Links aan het water staat een volmolen. Cats maakte de tekening vlak voordat op deze plek een tolbrug werd bouwd, toen één van de schaarse vaste oeververbindingen over de vaart. Meer informatie