Ach, wat verschrikkelijk treurig. Gecondoleerd aan iedereen die haar goed heeft gekend.