1 januari 1860

Beste Vader lieve Moeder,
Zou ‘k op den eersten dag van ’t jaar,
U mijn kindergroet niet brengen?
Gaarne doe ik ‘t, - luister maar.
‘K wil u vreugd’ en voorspoed wenschen,
Al de dagen die God geeft,
Vrede steeds met alle menschen,
Al de dagen dat gij leeft.

Christiaan Pieter van Eeghen junior
6 jaar