In deze blog richten we ons vooral op de twee parkeermeters in de collectie. De opmerkelijk gaaf uitziende meter hieronder deed dienst als demonstratiemodel. Dit type parkeermeter van het merk Kienzle is vanaf 1982 ruim tien jaar in gebruik geweest. In het bovengedeelte bevinden zich de muntinworp, schakelaar en parkeertijdschijf. Als je de teksten op de meter leest, ga je enkele decennia terug in de tijd:

Parkeermeter Taxameter Centrale BV, 1982-1993

Parkeermeter Taxameter Centrale BV, 1982-1993


na elke munt tot aan de aanslag draaien / Maximum parkeertijd 120min. / Voor ieder 1/2 uur 1 KWARTJE / voor 2 uur 1 GULDEN / PARKEREN OP WERKDAGEN / (maandag t/m zaterdag van 8-18 uur) / (op koopavonden tot 21 uur) / alleen toegestaan voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en met gebruik van de parkeermeter

De parkeermeter onderaan, met duidelijke sporen van gebruik, lijkt ouder maar is van recenter datum. Dit valt alleen al af te leiden uit de tarieven. De tekst op de meter luidt:

Betaald parkeren verplicht van / maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur / Tarief: ƒ 1,00 per 24 minuten / NA ELKE MUNTINWORP / KNOP NAAR RECHTS DRAAIEN / DIENST PARKEERBEHEER / 020-5233121 /

Parkeermeter Dienst Parkeerbeheer Amsterdam, ca. 1995

Parkeermeter Dienst Parkeerbeheer Amsterdam, ca. 1995


Op de meter is een rode waarschuwingssticker aangebracht:
WIELKLEM BIJ ROOD STAAN
METER DEFECT ? / NIET PARKEREN, ANDERS / BELASTINGAANSLAG + WIELKLEM ! / TEL. 5233[…]

Van de boven genoemde parkeerobjecten zijn er op dit moment twee te zien in het museum: de bovenste parkeermeter (in zaal 2.2) en de wielklem. Terwijl er in 2007 nog meer dan 22.000 auto’s in de binnenstad werden getrakteerd op een wielklem, werd deze het jaar daarop afgeschaft na een gebruik van 25 jaar; de klem zou niet passen bij het gastvrij imago van Amsterdam. Nu hangt de wielklem keurig in een vitrine in de kap van het museumcafé.

Bekijk hier de oudere en hier de nieuwere parkeermeters op de site.