Precies 400 jaar tekenden de vertegenwoordigers van de Marokkaanse Sultan en de gevolmachtigden van de Staten-Generaal Staten van de Nederlandse Republiek der Verenigde Provinciën in Den Haag het verdrag waarin de diplomatieke banden tussen Marokko en Nederland werden vastgelegd. Eeuwenlang hebben de twee mogendheden handel gedreven, in de afgelopen decennia zijn veel inwoners van Marokko naar Nederland gekomen om hier een bestaan op te bouwen. Over de wisselwerking tussen beide culturen maakte het Amsterdams Historisch Museum in 1997 de foto-tentoonstelling 'Ik heb een tante in Marokko'. Fotograaf Kadir van Lohuizen volgde een jaar lang de familie Rharib; in de Amsterdamse wijk De Pijp, op reis naar Marokko en bij familie in hun geboorteland. Het leven tussen twee culturen heeft hij mooi in beeld gebracht, de vertwijfeling van de Amsterdamse Marokkanen aangetrokken door de stedelijke cultuur maar verlangend naar het prachtige Marokkaanse landschap. Dochter Malika neemt voor haar Nederlandse vriendinnen aardewerk uit Marokko mee - want dat is toch het "mooiste aardewerk van de hele wereld". Meer informatie