Vandaag wordt met het Nationale Voorleesontbijt het startsein gegeven van de Nationale Voorleesdagen, die duren tot en met 29 januari. Bekende Nederlanders, maar ook ouders, grootouders of buurtgenoten lezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen, verspreid over het hele land, voor uit het prentenboek van het jaar 2011 Fiet wil rennen. Zijn deze voorleesdagen tegenwoordig bedoeld om de fantasie van de jongste kinderen, die nog niet kunnen lezen, te prikkelen; in vroeger eeuwen konden ook heel veel volwassenen niet lezen en werd er veel uit de bijbel en andere stichtelijke werken voorgelezen om ook deze ongeletterden in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen, zoals de oude vrouw, die uit de bijbel voorleest aan een jongen, op deze aquarel van Abraham van Strij (1753-1826). Deze Dordtse schilder was gespecialiseerd in dit soort genrestukken, waarbij hij zich liet inspireren door de interieurschilderijen van zijn beroemde, zeventiende-eeuwse voorganger Pieter de Hooch. Meer informatie