Bij het blussen van deze immense brand werd –naast de oude brandspuiten- voor het eerst gebruikt gemaakt van de nieuwe verbeterde én veel efficiëntere versie van de slangbrandspuit, waarop Jan van der Heyden kort daarvoor het octrooi had aangevraagd. Het waterreservoir van de nieuwe spuit werd nu gevuld door het water rechtstreeks uit de gracht op te pompen; bij de oude spuiten werden hiervoor emmertjes water, geschept uit de gracht, langs een menselijke ketting doorgegeven. Bovendien was de nieuwe blusslang zo geconstrueerd, dat de brandweerman zonder gevaar voor eigen leven op een veilige afstand van de brand kon blijven. De nieuwe brandspuit bleek duidelijk veel effectiever te zijn.
De oude brandspuiten zouden hierna dan ook niet meer gebruikt worden. Jan van der Heyden vereeuwigde veel branden in een serie prenten, die hij als illustratie opnam in zijn boek 'Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van brand-blussen [...]' uit 1690. Meer informatie