Al ruim twee jaar na de brand vond de eerste steenlegging plaats voor deze toren. Burgemeester Willem Backer (1595-1652) was de grote man achter deze plannen. Zijn zoon Cornelis (1633-1681) legde de eerste steen. De afgebeelde roemer is een aandenken hieraan. Behalve deze namen staat op het glas ook een rekensom met als uitkomst het benodigd aantal van 6363 palen. Mede door de hoge kosten van het nieuwe stadhuis op de Dam van Jacob van Campen en het kerende politieke tij werd de toren echter nooit voltooid. In 1783 brak men het onderstuk weer af. Meer informatie