De concerten van het Felix Meritis-orkest werden snel zeer populair, waardoor een betere huisvesting nodig was. Aan de Keizersgracht werd een eigen, groots opgezet sociëteitsgebouw neergezet, dat in 1788 werd geopend. De concertzaal, die plaats bood aan 600 mensen, was al spoedig beroemd om zijn akoestiek. Beroemde musici traden hier op. Het was rond 1800 het middelpunt van het Amsterdamse muziekleven.

Het min of meer driedimensionale knipselwerk van papier, textiel en andere materialen was een nieuwe kunstvorm. Het knipselwerk is vervaardigd naar een ets van de muziekzaal door Noach van der Mer (architectuur) en Reinier Vinkeles (figuren), gebaseerd op een tekening uit 1791 door Pieter Barbiers en Jacques Kuijper.

Modieus geklede concertgangers treden juist de verlichte zaal binnen. Anderen praten wat met elkaar of hebben hun zitplaatsen al ingenomen. Op de achtergrond brengen orkestleden hun instrumenten in gereedheid. Opvallend is de grote gedetailleerdheid waarmee de personen en de kleding die zij dragen zijn weergegeven. Het geheel geeft een beeld van de mondaine sfeer die er in de feestelijk verlichte zaal heerste. Een bijzonder ‘weetje’ is dat de kleine zaal van het Concertgebouw is geïnspireerd op de concertzaal in Felix Meritis.

Annemarie den Dekker, hoofd conservatoren Amsterdam Museum

Dit bijzondere knipselwerk is te zien in museumzaal 1.5 over de 18de eeuw.

Klik hier voor het object in de collectie online.

Deze bijdrage verscheen ook in de rubriek Hebben en Houwen van het Amsterdam Museum in stadsblad De Echo.