Aangezien het hier de vroegste vermelding van het schilderij betreft, is het verleidelijk om te denken aan Nicolaes Visscher I als mogelijke opdrachtgever van Berchem. De kunstenaar leverde immers ook vele prentontwerpen aan Visscher. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat Von Uffenbach evengoed een andere Allegorie op de Uitbreiding van Amsterdam van Berchem kan hebben gezien. Deze is uit de literatuur bekend maar werd in 1887 voor het laatst gesignaleerd. Het is goed voor te stellen dat beide versies bedoeld zijn geweest voor de handel, waarbij de koper nog kon bepalen welke tekst op de lege banderol moest worden aangebracht. Meer informatie