In onze collectie bevindt zich een bouwfragment van 1 meter 36 hoog dat deel heeft uitgemaakt van een houten huis. Het kwam te voorschijn bij onderzoek van de Archeologische Dienst bij Warmoesstraat 96. Het werd gedateerd als ‘eerste helft 15de eeuw’, dus van voor de stadsbrand van 1452. Bouwhistoricus Henk Zantkuijl gaat er in 'Bouwen in Amsterdam' van uit dat de zijwand waar dit een fragment van was, kort na de brand door een bakstenen laag ervoor aan het oog werd onttrokken. Dankzij dit feit 'zaten op het schot nog de oorspronkelijke verflagen uit de tijd dat deze het interieur mede bepaalden. De kleur was oker gemengd met wit (zgn. Bentheimer), aangebracht in een bijna dekkende laag.' De auteur beschouwd dit als opmerkelijk aangezien het destijds, bij het in- en uitwendig kleuren van huizen, gangbaar was om de wanden te beitsen en niet te schilderen.

Frans Oehlen, medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object