Al in 1948 hebben de Verenigde Naties (VN) in hunUniversele Verklaring voor de Rechten van de Mens’ opgenomen dat mannen en vrouwen moeten kunnen rekenen op dezelfde rechten. Toch is dat tegenwoordig, precies zestig jaar later, nog steeds vaak niet het geval. Dit is waar Vrouwendag ook dit jaar weer om draait. Het thema is: ‘Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’.

Hoewel de wereld volgens de VN vooruitgang heeft geboekt op het gebied van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen blijven vrouwen en meisjes volgens hen in alle delen van de wereld onderworpen aan discriminatie en geweld en dat draagt niet bij aan een wenselijke toekomst. “Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld,” aldus de Verenigde Naties. “Door vrouwen en meisjes gelijke toegang te bieden tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen zullen duurzame economieën worden gestimuleerd en ten goede komen aan samenlevingen en de mensheid in het algemeen”

In heel Nederland vinden vandaag evenementen plaats die bijdragen aan de viering. Hier zie je wat bij jou in de buurt te doen is. Bij het Amsterdam Museum kun je ook je hart ophalen. Zo hebben wij onder andere de volgende objecten in de collectie:

De buste van Theodora P.B. Schook-Haver, door Jo Schreve-IJzerman (1914)
Theodora Schook-Haver speelde een zeer belangrijke rol tijdens de eerste feministische golf. Niet alleen zorgde ze na de scheiding van haar man voor hun twee zoons, ook sprak ze zich onder meer uit voor anticonceptie en een regeling van het kindertal en werd ze gezien als 'strijdster voor vrouwenarbeid'. Ze was één van de zeven oprichters van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Theodora P.B. Schook-Haver (1857-1912), buste door Jo Schreve-IJzerman,

Theodora P.B. Schook-Haver (1857-1912), buste door Jo Schreve-IJzerman,

Dr. Aletta H. Jacobs, door Lizzy Ansingh (1913)
Aletta Jacobs is de bekendste feminist van Nederland. In 1870 werd ze als eerste vrouw toegelaten aan een hogereburgerschool (hbs). Een jaar later vroeg ze aan minister Thorbecke toestemming om aan een universiteit te sturen. Ze kreeg eerst een proefperiode van een jaar, maar slaagde in 1878 met vlag en wimpel voor de artsenopleiding. Ook zette Jacobs zich jarenlang in voor vrouwenkiesrecht, wat in 1917 leidde tot het passief vrouwenkiesrecht (vrouwen konden zich wel verkiesbaar stellen maar nog niet stemmen) en in 1919 tot het actief vrouwenkiesrecht (vrouwen konden zich beschikbaar stellen èn stemmen).

Dr. Aletta H. Jacobs (1854-1929) door Lizzy Ansingh (1913)

Dr. Aletta H. Jacobs (1854-1929) door Lizzy Ansingh (1913)

Alle rechten voorbehouden

Vaandel Vrouwenkiesrecht (1929)
Twee jaar nadat mannen algemeen kiesrecht kregen was het in 1919 ook zover voor de vrouwen. Hiervoor is flink actie gevoerd door De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, onder leiding van Aletta Jacobs. In 1922 mocht er voor het eerst gestemd worden. Het vaandel is toen jaar na het succesvol invoeren van het vrouwenkiesrecht geschonken aan de collectie van de stad. Tegenwoordig is het in het bezit van het museum.