Die langdurige, succesvolle loopbaan kreeg een onverwacht einde, nota bene op de planken van de Stadsschouwburg. Grote consternatie en droefenis, toen Majofski - geneesheer spelend in het stuk 'Zij is krankzinnig' - plotseling door een toeval werd getroffen en weinige ogenblikken later overleed.
De 'Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad' schrijft de volgende dag: "Hij was een der oudste en gewisselijk ook een der verdienstelijkste leden van den Stads Schouwburg, en wordt door het gansche publiek evenzeer als door zijne kunstbroeders levenig betreurd". Dit zal geen overdrijving zijn geweest, getuige het verslag van zijn begrafenis op 26 februari: "Reeds vroeg in dezen morgen waren alle straten en grachten langs welke de lijkstoet [...] trekken moest, met aanschouwers opgevuld, en zoowel dit als de verbazend groote toevloed van menschen, welke het kerkgebouw van de N.Z. Kapel vervulde, getuigden van de belangstelling, welke de overledene kunstenaar bij zijne stadgenooten had verwekt".  Meer informatie