In 1942 werd de lijn opgeheven. Dit kwam niet alleen door personeelsschaarste, maar het was ook een direct gevolg van het verbod van de Duitse bezetters voor Amsterdamse joden om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Door dit besluit verloor lijn 8 een aanzienlijk deel van haar reizigers. Na de opheffing van deze tramlijn werd het traject diverse keren gebruikt om joden via het Centraal Station op transport te stellen met als eindbestemming de vernietingskampen. Om die reden heeft Amsterdam tot op de dag van vandaag geen tram 8 meer gekend. Dat de geschiedenis van tram 8 nog niet is vergeten, bleek wel in 1997 toen de gemeente Amsterdam een nieuwe tramlijn wilde benoemen. In eerste instantie werd gekozen voor het nummer 8, maar dat stuitte op fel protest. De route kreeg nog even lijnnummer 20, maar ook die werd alweer snel opgeheven vanwege de beladen geschiedenis. Vanaf medio juli is het trambord van lijn 8 ook te bezichtigen in 'Amsterdam DNA', de nieuwe vaste opstelling van het museum.
Meer informatie