De derde editie van Hack de Overheid, die afgelopen zaterdag in het Sieraad plaatsvond, stond geheel in het teken van de wedstrijd Apps for Amsterdam.
Deze wedstrijd is een initiatief van de gemeente Amsterdam en de Waag Society. De bedoeling is om zoveel mogelijk Amsterdamse data voor iedereen toegankelijk te maken met applicaties voor Facebook, iPhone etc. De databronnen van allerlei gemeentelijke diensten zijn beschikbaar gesteld zoals die van de brandweer (alle meldingen uit een bepaalde periode), vervoer (vertrektijden van een aantal buslijnen), en ook wij hebben de data over onze collectie beschikbaar gesteld.

Zaterdagmorgen werden eerst de data door de verschillende eigenaren gepresenteerd. Hierna was een eerste rondje met ideeën, gevolgd door brainstorms in groepjes. Vervolgens kon het programmeren beginnen en werd de hele middag hard gewerkt. Aan het einde van de dag werden de resultaten gepresenteerd. Van de dertien applicaties waren er twee op onze data gebaseerd.
Onze collectiedata kunnen met een zogenaamde API (Application Programming Interface) door programmeurs worden benaderd om er programma’s ofwel applicaties mee te maken.

Voorbeelden met onze data

Een heel handige toepassing gaat uit van de gegevens van de vervaardigers en laat in een tijdlijn zien hoe de collectie is opgebouwd. Door in de tijdlijn een jaartal aan te klikken krijg je de kunstenaars die op dat moment werk uit onze collectie hebben gemaakt. Kijk hier voor een presentatie van deze app.

Een ander voorbeeld is The Amsterdam Time Machine, een tijdmachine die een oneindige fotoscroll van onze objecten laat zien als een soort screensaver.

Bij het maken van deze apps liepen de programmeurs tegen enkele omissies van de API aan. De leverancier van de API, Adlib Information Systems, heeft deze meteen kunnen oplossen.

Bovengenoemde concepten zullen verder worden uitgewerkt en voor de Apps for Amsterdam wedstrijd worden ingediend. Ook anderen kunnen tot 4 mei applicaties indienen. De uitslag van de wedstrijd is op 25 mei.

Foto afkomstig van Hack de overheid