Tien jaar geleden verdween de oudste online community, De Digitale Stad, uit het publieke domein. DDS was in 1994 van start gegaan op initiatief van cultureel centrum De Balie en Hack-Tic (de latere internetprovider Xs4all). DDS gold als eerste gratis internetprovider en genoot grote populariteit.