Behalve de concrete looneisen en afspraken over werkgelegenheid is het voor de medewerkers van belang meer erkenning voor hun werk te krijgen. Een straatveger: "Hoe meer troep, hoe beter. Dan zien mensen wat we doen en waarvoor we staken".

Opgeruimd staat netjes. Dat was de titel van een tentoonstelling in het Amsterdam Museum in 1977/78, ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Stadsreiniging. Juist het zichtbaar maken van de onmisbare taken van van deze gemeentelijke dienst was een belangrijke doelstelling van de tentoonstelling. Goed: Stadsreiniging opereert nu niet meer onder die naam, bepaalde zaken zijn anders georganiseerd, maar veel taken van toen komen ons zeer bekend voor. We citeren uit een toelichting bij die tentoonstelling:

“De verschillende afdelingen dragen een titel. Die duidelijk maakt waar het over gaat.
Huisvuil
Amsterdam, die vuile stad (over het vegen, schoonspuiten enz. van de openbare weg).
Baggeren
De stadsreiniging zorgt voor het op diepte houden van de 80 km. grachten in Amsterdam.
Drijfvuil
Het schoonhouden van de door het publiek dikwijls al vuilnisvat gebruikte grachten.
Vuilverwerking
In Amsterdam wordt het vuilnis gedeeltelijk verbrand, gedeeltelijk op stortplaatsen gestort.
Sleepdienst
(…) zorgt voor het vervoer van de vuilnisschepen naar de vuilverbranding of de stortplaats.
Het ‘sneeuwkabinet’
Vertegenwoordigers uit verschillende gemeentediensten, die in de winter bijeenkomen om de maatregelen bij gladheid en/of sneeuwval te bespreken.
Urinoirs en openbare toiletten
Het schoonhouden van de 131 openbare urinoirs gebeurt door de Stadsreiniging. Voor vrouwen zijn er 7 openbare toiletten.
Centrale werkplaatsen
Bij deze afdeling wordt het rollend materieel onderhouden.
Garages en centraal vervoer
De afdeling Centraal Vervoer verhuurt o.a. (vracht)auto’s aan andere gemeentediensten.
Riolen en putten
Deze afdeling zorgt voor het schoonhouden van de riolering.”

Het overkoepelende van al deze taken kwam treffend samen in de bondige tentoonstellingstitel: Opgeruimd staat netjes.