In het begin van de voetbalgeschiedenis, zo rond de tweede helft van de negentiende eeuw,waren alle kicksen zwaar en enkelhoog. Dat duurde tot eind jaren vijftig. Toen werden de schoenen lager en lichter dankzij het gebruik van nieuwe, synthetische materialen. De ‘voetballaars’ veranderde in een ‘voetbalslipper’. Ook in andere opzichten werd voetbal in die tijd professioneler. In 1954 introduceerde Nederland het betaald voetbal. Dat was relatief laat in vergelijking met landen om ons heen. In Engeland bijvoorbeeld bestond het profvoetbal al veel eerder.

Er waren in Nederland wel al langer amateurclubs. De eerste voetbalclub van ons land werd opgericht in 1879: de Haarlemsche Football Club. Haarlem was Amsterdam daarmee ruim voor. De AFC Ajax werd officieel pas in 1900 opgericht, al bestond de club eigenlijk al eerder. In 1893 begonnen drie vrienden – Han Dade, Carl Bruno Reeser en Floris Stempel - een Amsterdamse voetbalclub met de naam Union. Een paar maanden later veranderden ze de clubnaam in Footh-Ball Club Ajax (inclusief spelfout).

In de beginjaren speelde de club in het Willemspark, dat toen nog buiten Amsterdam lag. Toen de stad daar huizen wilde gaan bouwen besloten de drie vrienden in 1900 een nieuwe club op te richten, nu wel goed gespeld: Football Club Ajax. De wedstrijden werden voortaan gespeeld op een veld in Amsterdam-Noord, tot ook daar huizen kwamen en de club weer moest verhuizen. Ajax kreeg daarop een veld aan de Middenweg in de Watergraafsmeer. Tribunes waren er nog niet. En de kleedkamer? Dat was het café aan de overkant.

Laura van Hasselt, conservator

Deze blog is tevens de nieuwste bijdrage voor de rubriek Hebben en Houwen van het Amsterdam Museum in stadsblad De Echo.De voetbalvitrine bevindt zich in museumzaal 1.9.

Klik hier voor een link naar het object in de Collectie Online.