Zo begint de aankondiging van het gedenkboekje Zuidertoren 400 jaar op de website van de nabij de kerk gelegen Pantheon Boekhandel ( Sint Antoniesbreestraat 132-134). In het boekje beschrijft Zuiderkerk-expert Hendrik Battjes de geschiedenis van de kerk uit 1611, de eerste in Amsterdam gebouwde protestantse kerk, en de toren die drie jaar later klaar was. In 1614 dus, een jaartal dat sierlijk op de toren is vermeld. Het boekje is een initiatief van het Jubileumcomité Zuidertoren.

Bij deze gelegenheid werd aan buurtbewoners gevraagd hun gevoelens over de toren onder woorden te brengen. In het boekje zijn een 25-tal van deze ‘Felicitaties en overpeinzingen’ opgenomen. Uit de reacties spreekt een sterke gehechtheid aan de prachtige toren en geluid van het carillon. Een grappig voorbeeld:

“De Zuidertoren is thuis. Laatst werd ik verrast met een surpriseparty. Na een heerlijke maaltijd bij Van Beeren werd ik geblinddoekt achterop de scooter gezet. Na 10 minuten rondjes rijden en totaal gedesoriënteerd te zijn hoorde ik de kerktoren slaan en ja, deze herken ik uit duizenden… ik was thuis.”

Op 15 juni was er een jubileumprogramma met o.a. een kerkdienst (bijzonder want sinds 1929 heeft het gebouw geen kerkelijke functie meer), inclusief het luiden van de klokken en het zingen van het voor deze gelegenheid door Karel Eykman geschreven lied Voor iedereen open.

Hier zetten we de festiviteiten luister bij met twee werken, een schilderij en een tekening, van Jan de Beijer uit 1758. We zien de Zuiderkerk vanaf de Houtgracht (na de demping in 1882 deel van het Waterlooplein). Ter oriëntatie: links zien we een gevelrij aan de Zwanenburgwal en achter de ophaalbrug een rij panden aan de Raamgracht. Het schilderij boven is een van de zeer weinig bekende schilderijen van deze kunstenaar, die hierin een tekenachtige schildertrant hanteert.

Het schilderij is te zien in het Amsterdam Museum (in zaal 1.4).

Klik hier voor het object in de Collectie Online.