Sinds deze week is er in Papendrecht de eerste vondelingenkamer van Nederland, waar baby’s te vondeling kunnen worden gelegd. Het is een initiatief van Stichting Beschermde Wieg, die ervan uitgaat dat er - ondanks het bestaan van hulporganisaties - ook behoefte bestaat aan het volledig anoniem afstaan van de eigen baby. ‘Vondelingen’ is bepaald geen onbekend onderwerp voor het Amsterdam Museum; in de collectie bevinden zich spullen die te maken hebben met 32 vondelingen.