In Museum Van Loon is nu de tentoonstelling ‘Adriaan de Lelie en het achttiende-eeuwse familieportret’ te zien. Het is de allereerste tentoonstelling over De Lelie, één van de belangrijkste portretschilders van zijn tijd. Het overgrote deel van de schilderijen is afkomstig uit particuliere collecties en niet eerder aan een groot publiek getoond. Er zijn ook familieportretten te zien van bekende voorgangers en tijdgenoten zoals Tibout Regters, Johann Friedrich August Tischbein, Willem Joseph Laquy en Wybrand Hendriks. We hebben enkele vragen voorgelegd aan Josephina de Fouw, medesamensteller van de tentoonstelling en auteur van de begeleidende publicatie.