amsterdam museum
 

1:1 Stijlkamers

Een project in het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut heeft de kunstenaar Andreas Angelidakis gevraagd na te denken over betekenis van de stijlkamer en waarom dit tentoonstellingsmodel juist nu de aandacht verdient. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling 1:1 Stijlkamers die tussen 1 februari en 6 april 2015 in Het Nieuwe Instituut was te zien.

Het Amsterdam Museum werkte in 2015 nauw samen met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam rond het project 1:1 Stijlkamers met als doel - letterlijk en figuurlijk - beweging te brengen in de collectie interieurs uit de stadscollectie.

Een complete stijlkamer uit een grachtenhuis op de Keizersgracht 185 en diverse interieurfragmenten werden in bruikleen gegeven voor een installatie in Het Nieuwe Instituut.