amsterdam museum
 

Collectie Burgerweeshuis

Na sluiting van het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat is een grote hoeveelheid ‘nagelvaste’ voorwerpen achtergebleven. Diverse verlichtingsarmaturen en oude lantarens, afkomstig van de binnenplaatsen en van binnenruimtes, veelal zeer verroest en in onbruik geraakt, kwamen bij de officiële overdracht van het gebouwencomplex in 1962 in het bezit van het museum. Dat gold vanzelfsprekend ook voor bouwfragmenten, gedenkplaten en andere onroerende zaken die vast aan het gebouw verbonden waren. Ook zijn er voorwerpen door vroegere bewoners – of door familieleden – aan het museum geschonken of nagelaten.