Afzender van de ingekleurde kaart is ene Lina Meyer (naam op beeldzijde) en de kaart is gericht 'Aan de Jonge juffrouw H. Hoogeveen, Burgerweeshuis, Amsterdam'. Kennelijk was er geen nader adres nodig en kon worden volstaan met: 'Burgerweeshuis'.

Bekijk op Google Streetview waar de weesmeisjes ongeveer lopen.

Bekijk de Prentbriefkaart van het Burgerweeshuis in de Collectie Online van het Amsterdam Museum.