Ik ben dus eerst in een kinderhuis in Naarden geweest, dat was van het Leger des Heils. Daarna hebben ze geprobeerd een pleeggezin te zoeken in Amsterdam maar dat lukte dus niet. Ik denk dat ze dat kindertehuis toen al een beetje gingen opheffen want ik moest toen hierheen. Ik denk dat mijn voogdes mij heeft gebracht. Ik weet nog dat we het poortje doorgingen en ik had een fiets die ik moest meenemen, want ik moest hiervandaan natuurlijk ook weer naar school.

Opgenomen in de massa

Je wordt hier opgenomen in de massa. We hadden een hoop leidsters die hadden nooit kinderen gehad dus die konden zich helemaal totaal niet inleven. Die hadden al hun kennis uit boekjes. Later dringt dat tot je door als je zelf kinderen hebt, dan denk je ‘ja je kon echt merken dat ze geen binding hadden met de kinderen’. Tenminste dat heb ik zo ervaren.

Sokken stoppen

Ik weet wel dat ik me een slag in de rondte sokken heb gestopt voor de begijntjes. Dan kreeg ik vijf cent voor een paar sokken. Waar ze die sokken vandaan hebben gehaald weet ik niet, maar ik heb heel wat paar gestopt. Ik kan heel goed stoppen, want daar kreeg je geld voor! Ik denk dat ik van dat geld snoepjes ging kopen ofzo, want we kregen apart kleedgeld. Als je iets nodig had, dan had je Gerzon hier, Kalker, Bata, Bata Internationaal ofzo en daar moesten wij kleding kopen. We mochten het zelf uitzoeken, maar wel alleen als je iets nodig had. Dan zei de leidster ‘je hebt nu een trui nodig’ en dan moest je naar Kalker. Die had van die wollige truien en dan moest je dat kopen. Maar dat wilde je helemaal niet want ergens anders was het veel goedkoper, maar dat moest daar. Of bij Gerzon.

Afscheid

Als kind in tehuizen heb je al geleerd dat je iedere keer afscheid moet nemen. Eerst toen je klein was en toen in dat pleeggezin. Ik denk dat ik een beetje hechtingsangst had, dus je hecht je ook aan niemand. Ik was zeventien toen ik wegging uit het Burgerweeshuis. Ik ging toen bij oudere mensen op kamers. Ik wilde van al die ellende eens een keer af. Dan weer hier en dan weer daar. Ik wilde gewoon iets voor mezelf. Nou dat is ook gelukt!