Grote Verzoendag (Jom Kipoer) is een vastendag, waarmee een periode van tien dagen van inkeer na het joodse nieuwjaar (Rosj Hasjana) wordt afgesloten. Gekleed in het wit, als symbool van de reinheid, bidt en leest men dan in de synagoge.