Het verslag van dit gesprek met Lie Alma werd gebruikt voor het artikel ’Oorlog’ – De ontstaansgeschiedenis van een schilderij van Peter Alma (Ons Amsterdam, maart 1985). Hieronder volgen een aantal citaten uit dit artikel. In de periode van het ontstaan van dit schilderij leerde Lie Alma haar latere echtgenoot kennen.

“In 1936 was ik voorzitster van de Nederlandse afdeling van het Wereld Vrouwencomité tegen Oorlog en Fascisme. Wij organiseerden toen in een winkel in de Leidsestraat een anti-oorlogstentoonstelling, en wij zochten naar een kunstenaar die ons daarbij zou kunnen helpen.”
(…)
“Peter was lid van de Bond ter Verdediging van de Kultuur en hij had in 1936 meegewerkt aan ‘D.O.O.D.-De Olympiade Onder Dictatuur’, een expositie van kunstenaars tegen de Olympische Spelen in nazistisch Berlijn. Bij die gelegenheid had hij beeldstatistieken gemaakt, wat voor ons ook een reden was hem te benaderen; door gebruik van dergelijke informatie zou de expositie belangrijk kunnen zijn voor bezoekers die meer over het onderwerp wilden weten.” (…) “Hij wilde meewerken en daaruit is ‘Oorlog’ ontstaan.”
(…)
“Peter heeft met het schilderij willen waarschuwen tegen de gevaren die van de kant van het nationaal-socialisme dreigden, en tegen de totale verontmenselijking die van de oorlog uitging.
De soldaat rechts heeft geen gezicht meer. Zijn gelaat is vlak, met slechts een pleister op de plaats van de ogen. Hij draagt een mitella en steunt op een kruk omdat één been is geamputeerd. Het gezicht van de andere soldaat is achter een gasmasker verborgen. Bij hem staan een mitrailleur en een granaat. Rechts is het dag en links is het nacht, met een jachtvliegtuig boven een brandende stad. Alles wordt vernietigd. De mens wordt in zijn wezen verminkt. Er is niets meer over dan het miltarisme: de vernietiging en verminking van alles wat leeft, van iedereen die een gezicht heeft.”
(…)
“Peter zei over dit schilderij: ‘Ik zou willen dat ik in één blik iets zou kunnen uitdrukken van de bedreiging die zo sterk is.’ Men moet daarbij bedenken dat in de jaren dertig maar weinig mensen zo sterk als toen in linkse kringen het geval was, hebben beseft welk gevaar dreigde.”
(…)
“Voor mij is de kracht van ‘Oorlog’ blijvend. Ik geloof dat het ’t sterkste schilderij is, dat Peter in die jaren heeft gemaakt.”

Wil je meer weten over dit kunstwerk, klik dan hier.