Huren met jaarcontract

De traditie van verhuizen in mei gaat terug tot in de 16de eeuw, althans bij huurwoningen. Om al die verhuisbewegingen in goede banen te leiden, werd door de gemeente elk jaar een bepaalde dag begin mei aangewezen als ‘verhuisdag’. Wie zijn huis verliet moest dat doen voor 12 uur ’s middags. De rechtbank had die dag gereserveerd voor gevallen waarbij een geschil moest worden beslecht. Nadat de vaste verhuisdag in de 19de eeuw aan betekenis verloor, werd deze uiteindelijk in 1916 afgeschaft.

Cornelis Troost, Mei - Verhuizingen, 1742

Cornelis Troost, Mei - Verhuizingen, 1742

Arm en rijk

Op de tekening van Cornelis Troost zijn liefst twee verhuizingen te zien. Hiermee heeft hij op satirische wijze de tegenstelling tussen arm en rijk weergegeven. De familie op de voorgrond verhuist met haar hele hebben en houwen op een kruiwagen. Bij de verhuizing op de achtergrond is het personeel druk doende met het naar binnen brengen van een rijke boedel in een statig grachtenpand. De familie bekijkt onderwijl rustig de bezigheden vanaf een schuit aan de kade.

Wil je meer weten over deze tekening van Cornelis Troost, klik dan hier.