De verzameling van het Amsterdam Museum telt zo’n 6500 zilveren objecten, waaronder tafelzilver en munten, evenals een bijzondere collectie van zo’n 1200 stuks miniatuurzilver. Verreweg de meeste zijn van Amsterdamse makelij. Het maken van kleinwerk, naast miniaturen, bijvoorbeeld stempels en naaldenkokers, was in de achttiende eeuw een typisch Amsterdamse specialiteit. Tussen 1660 en 1800 waren in de stad ongeveer 300 zilversmeden werkzaam. Binnen één familie werd het ambacht soms generaties lang uitgevoerd.

Tijdens de zilverschouw worden in verschillende thema’s objecten uit zowel particuliere verzamelingen als uit de collectie van het Amsterdam Museum beschouwd. De zilverschouw is gestart in 2011 een heeft in de periode tot 2015 maar liefst acht schouwen georganiseerd. Hier kwamen verschillende thema’s aan bod, uiteenlopend van wasportretjes tot miniatuurzilver en van rook- en snuifwaar tot Helweg-tafelzilver. De tafel is niet alleen belangrijk voor de verzamelaars, maar ook een stimulans voor het museum om kennis uit te wisselen en liefde voor deze deelcollectie in de openbaarheid te brengen.