De anarchistisch geïnspireerde beweging Provo ontstond in 1965. Het eerste nummer van het blad Provo werd meteen als ‘opruiend pamflet’ in beslag genomen. Het tijdschrift , andere publicaties, pamfletten en foto’s van deze protestbeweging worden in het IISG bewaard, net als archieven van provo’s als Robert Jasper Grootveld en Roel van Duijn.