amsterdam museum
 

Provoplekken

Ter gelegenheid van 50 jaar Provo heeft het Amsterdam Museum in het voorjaar van 2015 een Provo-tentoonstelling gemaakt, niet in het museum, maar in de stad. Posters in de stijl van Provo, ontworpen door Floor Wesseling, markeerden de plekken van ‘Magies Sentrum’ Amsterdam. Sommigen hingen achter het raam, anderen op witte fietsen. Het waren 31 verschillende posters, die allen een ander verhaal vertellen over de verschillende locaties waar Provo actief was.