Liefde te koop  was een cultuur-historische tentoonstelling over 400 jaar prostitutie in Amsterdam. De tentoonstelling werd getoond twee jaar na de opheffing van het bordeelverbod (okt 2000). Nederland was daarmee het eerste land in Europa dat prostitutie legaliseerde. In 2010 toonde het Amsterdam Museum in samenwerking met the National Gallery in Londen The Hoerengracht, de installatie van Edward en Nancy Kienholz uit de 1980's, tezamen met werk van andere (eigentijdse) kunstenaars rond het thema prostitutie. De situatie op de Wallen was in de tussentijd ingrijpend veranderd. Eind 2007 was het Coalitieproject 1012 van start gegaan. Met Project 1012 willen de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum in het postcodegebied 1012 de “criminele infrastructuur doorbreken” en  “een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied realiseren”, aldus de website van Amsterdam. 

Driehoek van betekenisgeving

Discussies over prostitutiebeleid hebben ook gevolgen voor de ideeën over prostitutie waarmee het publiek naar de tentoonstellingen kwam. In de onderzoeksaanvraag is het doel van mijn onderzoek zo omschreven: “reflectie op de actoren in het proces van betekenisgeving in de driehoeksrelatie tussen conservator, objecten/kunstenaars en bezoekers. Het doel is beter te begrijpen hoe publiek zich verhoudt tot objecten behorend bij een controversieel onderwerp.” In gewone mensentaal betekent dat ik – samen met anderen – ga nadenken over wat er gebeurd als je een tentoonstelling maakt over zo’n controversieel onderwerp. Welke factoren zijn van invloed in het gecompliceerde maakproces van een tentoonstelling? Welke keuzes maak je als conservator (in overleg met het tentoonstellingsteam)? Met wie werk je samen? Welke objecten toon je en welk effect hebben die op bezoekers? En is dat ook het effect wat de kunstenaars beoogden?

Na een eerste fase van onderzoek naar literatuur, tentoonstellingsdossiers, recensies, gastenboeken en van interviews, komt in april-mei 2016 een tijdelijk ‘MuseumLab’ in het Amsterdam Museum met werken over prostitutie. Daar gaat het onderzoek naar de driehoek van betekenisgeving tussen museum, objecten en publiek verder. Maar voorlopig nog heel veel lezen, nadenken en erover praten. 

Voor meer informatie over het programma Museumbeurzen klik hier