Transanders screenshot

Transanders screenshot

Vertrouwen

"Maandelijks bezocht ik hun bijeenkomsten. Ik kwam er zodoende ook achter dat dergelijke bijeenkomsten door het land heen georganiseerd worden. Door regelmatig naar die bijeenkomsten te gaan en gesprekken te voeren over hun gevoelens en beweegredenen, heb ik hun vertrouwen gewonnen en is het me uiteindelijk gelukt om een tiental personen voor de camera te krijgen, waarvan ik op dit moment een compilatie heb gemaakt."

Transanders screenshot

Transanders screenshot

Persoonlijke verhalen

"Het beeld dat hieruit volgt is er een van leven met een geheim, twijfel en zelfacceptatie. Twijfel ziet op vragen zoals; hoe ver reikt mijn vrouwelijke kant, heb ik die onder controle, wil ik misschien toch een transitie maken? En zelfacceptatie die soms tot grote offers leidt - accepteert mijn gezin dit en, zo nee, welke conclusies trek ik daaruit. Uit de persoonlijke verhalen blijkt een hiaat tussen de sociaal maatschappelijke rol van mannen uit de generatie die ik heb leren kennen en de innerlijke beleving van hun (soms wisselende) identiteit."

Sociale acceptatie

"Mijn doel met deze film is om deze groep T&T mannen binnen de LHBT gemeenschap een podium te bieden ter bevordering van de sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland."

De documentaire TransAnders is op 4 december 2015, 5 februari 2016 en 4 maart 2016 te zien in het auditorium van het Amsterdam Museum.

Transanders screenshot

Transanders screenshot